Bezig met laden...
INFORMEREN OVER VERANDERINGEN ZORG

SAMENWERKING WESTELIJKE MIJNSTREEK

STIMULEREN EN FACILITEREN DOP'S

 

Gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, arbeidsparticipatie en de zorg aan gehandicapten, langdurig zieken en ouderen.

Net als alle andere gemeenten in Nederland is gemeente Stein vanaf 2015 verantwoordelijk geworden voor een flink aantal extra taken: jeugdzorg, arbeidsparticipatie en de zorg aan gehandicapten, langdurig zieken en ouderen. De overheveling van de zorgtaken naar de gemeente betekent een hoop werk om te zorgen dat iedereen de zorg behoudt die hij nodig heeft.

Naast dat het beleid is aangepast en de systemen op orde zijn gebracht, is ook gestart, samen met zorginstellingen, hulpverleners, vrijwilligers en onze cliënten, om te werken aan een nog betere zorg. Dichter bij de mensen, afgestemd op wat iemand nodig heeft én op wat mensen zelf nog kunnen, al dan niet samen met hulp van familie, vrienden, buren of vrijwilligers. Ieder op eigen kracht, voor elkaar. Deze veranderingen regel je niet in een paar maanden of een jaar. Dat is een groeiproces van leren en bijsturen.

Zelfredzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. In de diverse dorpen van de gemeente Stein zijn zogenoemde DOP-werkgroepen opgericht.(DOP staat voor Dorps Onwikkelings Proces).

Vanuit de diverse DOP’s wordt gewerkt aan sociale en vitale dorpen, nu en in de toekomst.
Centraal daarbij staat de dialoog en de eigen kracht die in de dorpen aanwezig is en benut kan worden om initiatieven die uit dit proces voortkomen, te realiseren. Soms met hulp van andere partijen. De gemeente vervult hierin een facilitaire rol.